iReteslaw: Recent submissions

 • Masłowska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 2011)
  Autorka przedstawia schematy konceptualizacji drogi w polskiej kulturze ludowej w aspekcie wędrówki dusz do nieba. Obrazowanie pośmiertnego szlaku podróży opiera się na dwóch archaicznych schematach organizacji przestrzeni ...
 • Masłowska, Ewa (Wydawnictwo Naukowe UKSW; 2009)
  Przedstawienie relacji polsko-kaszubskich w kontekście opozycji 'swój' - 'obcy' w świetle faktów historyczno-kulturowych i językowych. Autorka zauważa, że podstawowymi elementami konstytuującymi identyfikację kategorii ...
 • Masłowska, Ewa (Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych; 2014)
  Mówiąc o antropokosmosie, sięgamy do najstarszych warstw pamięci zbiorowej, kryjącej archaiczny model świata. Rekonstrukcja tego obrazu możliwa jest dzięki analizie danych, ukazujących związek człowieka zarówno z naturą ...
 • Masłowska, Ewa (Wydawnictwo Naukowe UKSW; 2014)
  The author bases the article on selected themes of myths creation, known from folk tales, and also found in ritual behavior and magical practices imitating divine gesture or speaking and acting in the name of God. The ...
 • Masłowska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; 2012)
 • Masłowska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 2015)
  An attempt is made to reconstruct the semantic core of the concept of SPRAWIEDLIWOŚĆ (JUSTICE) in Polish folklore, as well as to map the cognitive links between the concepts in the following semantic sequence: GRZECH (SIN) ...
 • Masłowska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 2013)
  The author specified the notion of the national heritage in terms of the relationship of the language and the culture by accepting the collective memory, fixed in the semantic structure of words, the symbol and the ritual, ...
 • Masłowska, Ewa (UMCS; 2012)
  Artykuł poswiecony jest dwubiegunowej konceptualizacji świata opartej na opozycji swój / obcy, zwłaszcza zaś drugiemu członowi. Na ogół przypisuje się uporządkowana strukturę temu co znane i osadzone w codziennym ...
 • Masłowska, Ewa (UMCS; 2014)
  Artykuł traktuje o winie i karze jako sekwencji zdarzen spowodowanych naruszeniem wartosci, a tym samym sprzeniewierzeniem sie Boskim prawom. Analiza materiału jest ukierunkowana na przedstawienie kognitywnych scen ...
 • Masłowska, Ewa (UMCS; 2014)
  Autorka posłużyła się kognitywnym ujęciem narracji, rozumianym jako podstawowy proces poznawczy, polegający na porządkowaniu doświadczeń interakcji ze światem zewnętrznym w ciąg zdarzeniowy, oparty na schemacie celowego ...
 • Masłowska, Ewa (UMCS; 2012)
  The author made an attempt to reconstruct the semantic memory of the kiss in cognitive terms, by reaching prenotional structures, which constituted the basis for the conceptualization of the primary meaning, the etymology ...
 • Darczuk, Nataliia; Zuban', Oksana; Lanhenbach, Marharyta (2017-06-14)
  Seminarium poświęcone portalowi mova.info wygłoszone w ramach międzynarodowej konferencji "Bazy danych i systemy na potrzeby współczesnego językoznawstwa = Бази даних i системи для потреб сучасного мовознавства", której ...
 • Taran, Alla; Diundyk, Olena; Zahorodnia, Ol'ha; Karpilovska, Ievheniia (2017-06-14)
  Drugi dzień (sesja druga) międzynarodowej konferencji "Bazy danych i systemy na potrzeby współczesnego językoznawstwa = Бази даних i системи для потреб сучасного мовознавства", której głównym organizatorem był Instytut ...
 • Pozdran', Iuliia; Baloh, Valentyna; Kysliuk, Larysa; Kryts'ka, Valentyna; Romaniuk, Iuliia (2017-06-14)
  Drugi dzień (sesja pierwsza) międzynarodowej konferencji "Bazy danych i systemy na potrzeby współczesnego językoznawstwa = Бази даних i системи для потреб сучасного мовознавства", której głównym organizatorem był Instytut ...
 • Hnatiuk, Iryna; Saval'eva, Liubov; Sniżko, Nataliia; Tiszczenko, Oksana (2017-06-13)
  Pierwszy dzień (sesja druga) międzynarodowej konferencji "Bazy danych i systemy na potrzeby współczesnego językoznawstwa = Бази даних i системи для потреб сучасного мовознавства", której głównym organizatorem był Instytut ...
 • Hrytsenko, Pavlo; Kobyrynka, Halyna; Tkaczuk, Maryna; Rudnik-Karwatowa, Zofia; Kowalski, Paweł; Banasiak, Jakub (2017-06-13)
  Pierwszy dzień (sesja pierwsza) międzynarodowej konferencji "Bazy danych i systemy na potrzeby współczesnego językoznawstwa = Бази даних i системи для потреб сучасного мовознавства", której głównym organizatorem był Instytut ...
 • Kapełuś, Magdalena; Masłowska, Ewa; Pazio-Wlazłowska, Dorota (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego; 2016)
  "Monografia otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania pojęcia [duszy] w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało ono na przestrzeni wieków. (…) Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i ...
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów; 2016)
  Tom jest zbiorem artykułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z ...
 • Bruja, Radu Florian; Krasowska, Helena; Pokrzyńska, Magdalena (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego; Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile; 2017)
  „W książce podjęta jest stale aktualna i ważna problematyka wyznaczania granic społecznych i zróżnicowania świata społecznego, migracji i idącego za tym poczucia odrębności, wyobcowania, ale też budowania wspólnoty pomimo ...
 • Stramljič Breznik, Irena (ur.) (Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti; 2015)
  Monografia poświęcona jest wąskiej kategorii słowotwórczej: zdrobnieniom. Deminutywność jest kategorią semantyczno-słowotwórczą, która w językach słowiańskich jest wyrażana najczęściej morfologicznie, w językach niesłowiańskich ...

Szukaj w iReteslawie

Przeglądaj

Moje konto