iReteslaw

ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА НОВИТЕ АНГЛИЦИЗМИ (И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМИ С АНГЛИЙСКИ ПРОИЗХОД) В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (По материали на дипломните работи на студенти от V курс във Факултета за чужди езици и регионознание при МДУ „М. В. Ломоносов“, Москва, Русия)

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Szukaj w iReteslawie


Przeglądaj

Moje konto