iReteslaw

Profile winy i kary w ludowym kodeksie moralnym

Show simple item record

dc.contributor.author Masłowska, Ewa
dc.date.accessioned 2017-09-17T07:06:24Z
dc.date.available 2017-09-17T07:06:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/69
dc.description.abstract Artykuł traktuje o winie i karze jako sekwencji zdarzen spowodowanych naruszeniem wartosci, a tym samym sprzeniewierzeniem sie Boskim prawom. Analiza materiału jest ukierunkowana na przedstawienie kognitywnych scen dopustów i kar Bozych, które w kulturze tradycyjnej interpretowane sa jako akty przywracania swiatu porzadku, a ofiarom – wiary w sprawiedliwosc. Obiegowe sady o karach, jakie spadaja na winowajców za zycia oraz obciazaja ich dusze po smierci, stereotypowe motywy, obecne w ludowych narracjach, rytualnych zachowaniach i aktach mowy (ostrzezeniach, nakazach, zakazach) wnosza istotne tresci do struktur pojeciowych winy i kary. Wykorzystanie teorii przedpojeciowych schematów wyobrazeniowych pozwala na precyzyjniejsze ustalenie przebiegu sciezek kognitywnych, łaczacych wine, kare z systemem wartosci i ustalic ich miejsce na skali „plus – minus”. pl
dc.description.abstract The article discusses crime and punishment as sequences of events caused by a breach of values and, by the same token, a violation of God’s laws. The analysis concentrates on cognitive portrayals of God’s punishments, which in folk traditional culture are interpreted as acts of restoring, first, order in the world and, second, the faith in justice in the victims. The commonplace judgments of punishments that befall the culprits in their lifetime and burden their souls after death, the stereotypical motifs in folk narratives, rituals and speech acts (warnings, dictates, prohibitions) contribute substantially to the conceptual structures of crime and punishment. The theory of Preconceptual Image Schemata allows for a more precise specification of what cognitive paths link crime, punishment and the relevant system of values, as well as for locating them on the plus – minus scale. en_US
dc.publisher UMCS pl
dc.subject językowy obraz świata pl
dc.subject ludowy kodeks moralny pl
dc.subject struktura pojeciowa pl
dc.subject przedpojeciowy schemat wyobrazeniowy pl
dc.subject sciezka kognitywna pl
dc.subject profil pl
dc.subject wina pl
dc.subject kara pl
dc.subject linguistic picture of the word en_US
dc.subject folk moral code en_US
dc.subject conceptual structure en_US
dc.subject preconceptual image schema en_US
dc.subject cognitive path en_US
dc.subject profile en_US
dc.subject crime en_US
dc.subject punishment en_US
dc.title Profile winy i kary w ludowym kodeksie moralnym pl
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Browse

My Account