iReteslaw

Бази даних i системи для потреб сучасного мовознавства

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Taran, Alla
dc.contributor.author Diundyk, Olena
dc.contributor.author Zahorodnia, Ol'ha
dc.contributor.author Karpilovska, Evgenija
dc.date.accessioned 2017-06-22T17:33:19Z
dc.date.available 2017-06-22T17:33:19Z
dc.date.issued 2017-06-14
dc.identifier.uri http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/65
dc.description.abstract Drugi dzień (sesja druga) międzynarodowej konferencji "Bazy danych i systemy na potrzeby współczesnego językoznawstwa = Бази даних i системи для потреб сучасного мовознавства", której głównym organizatorem był Instytut języka ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (13-14 czerwca, Kijów). Kolejność wystąpień: Алла А. Таран (Черкаси). Пошукова система та корпус як iнструменти дослiдження семантики слiв (minuty: 0-18:20); Олена А. Дюндик (Київ). Використання словникових та текстових баз даних під час формування реєстру джерельної бази тлумачної лексикографії сучасної української літературної мови (minuty: 18:25-32:47); Ольга Ф. Загородня (Київ). Система опрацювання результатів асоціативних експериментів «STIMULUS» (minuty: 33-57:55); Євгенія А. Карпіловська (Київ). Картотека «портретів слів» як база та інструмент мовознавчих досліджень (minuty: 58:15-84:10). Dyskusja od 84:20 minuty). pl
dc.subject język ukraiński pl_PL
dc.subject baza danych pl_PL
dc.subject system informacyjno-wyszukiwawczy pl_PL
dc.subject Ukrainian language en_US
dc.subject database en_US
dc.subject information retrieval system en_US
dc.title Бази даних i системи для потреб сучасного мовознавства
dc.type Recording, oral en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w iReteslawie


Przeglądaj

Moje konto