iReteslaw

Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Jankowiak, Mirosław
dc.date.accessioned 2018-10-22T16:19:32Z
dc.date.available 2018-10-22T16:19:32Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978-83-64031-79-3
dc.identifier.isbn 978-83-89191-83-0
dc.identifier.issn 1230-1302
dc.identifier.uri http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/624
dc.description.abstract Książka "Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim" dokumentuje socjolingwistyczną sytuację osób mówiących różnymi odmianami języka białoruskiego w miejscu będącym swoistym pograniczem pograniczy, gdzie obok siebie mieszkają Bałtowie (Łotysze, Łatgalczycy, Litwini), Słowianie (Rosjanie, Polacy, Białorusini, Ukraińcy), stykają się ze sobą liczne religie (katolicyzm, prawosławie, luteranizm i staroobrzędowość). Wszystko to na przestrzeni dziejów przyczyniło się do wykształcenia wielojęzyczności o wiele bardziej złożonej niż na innych pograniczach. Koegzystują tu obok siebie i przenikają się wzajemnie trzy języki (łotewski, rosyjski i polski) oraz liczne gwary (łatgalskie, białoruskie i polskie północnokresowe). pl
dc.description.abstract "Belarusian dialects in Latvia, Kraslav region" looks into the sociolinguistic situation of people speaking different varieties of Belarusian in an area that is a sui generis borderland of borderlands, where the Balts (Latvians, Latgalians, Lithuanians) live together with the Slavs (Russians, Poles, Belarusians, Ukrainians), and numerous religions (Catholicism, Orthodox Christianity, Lutheranism and Old Believers) co-exist. All of these factors resulted throughout history in the development of a multilingualism that is much more complex than in other borderlands. The Kraslav region is a place where three languages (Latvian, Russian and Polish) and numerous dialects (Latgalian, Belarusian and Polish of the Northern Borderlands) co-exist and intermingle. en
dc.language.iso pl
dc.language.iso be
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.publisher Fundacja Slawistyczna pl
dc.relation.ispartofseries Język na Pograniczach / Borderland Languages;37
dc.rights This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject Latvia en_US
dc.subject Belarus en_US
dc.subject Belarusian dialects in Latvia en_US
dc.subject sociolinguistics en_US
dc.title Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne en_US
dc.title.alternative Belarusian dialects in Latvia, Kraslav region. A sociolinguistic study en_US
dc.type Book en_US
dc.rights.holder Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.rights.holder Fundacja Slawistyczna pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited.

Szukaj w iReteslawie


Przeglądaj

Moje konto