iReteslaw

Dialektologia białoruska

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Barszczewska, Nina
dc.contributor.author Jankowiak, Mirosław
dc.date.accessioned 2018-10-22T16:10:11Z
dc.date.available 2018-10-22T16:10:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-83-64031-78-6
dc.identifier.isbn 978-83-89191-14-4
dc.identifier.uri http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/623
dc.description.abstract "Dialektologia białoruska" to praca dostarczająca czytelnikowi wiarygodnych, aktualnych i opartych na wynikach badań informacji na temat dialektów białoruskich, ich początków, zasięgu i zróżnicowania. Celem autorów jest ukazanie czytelnikowi bogactwa i różnorodności białoruskich dialektów, ich pozycji i roli w kulturze i życiu współczesnych Białorusinów oraz tendencji językowych panujących obecnie na Białorusi. pl
dc.description.abstract "Belarusian dialectology" is a study which provides the reader with reliable, up-to-date and research-based information about Belarusian dialects, their origin, range and diversification. The authors' aim is to show the reader the richness and diversity of Belarusian dialects, their position and role in the culture and life of contemporary people as well as current language tendencies in Belarus. en
dc.description.sponsorship Pracę wykonano w ramach projektu badawczego (grant nr N104 072137) finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Nauki w latach 2009–2012, afiliowanego przy Instytucie Slawistyki PAN. pl
dc.language.iso pl
dc.language.iso be
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.rights This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject Belarus en_US
dc.subject dialect en_US
dc.subject sociolinguistics en_US
dc.subject ethnography en_US
dc.subject Slavic languages en_US
dc.subject Baltic languages en_US
dc.title Dialektologia białoruska en_US
dc.title.alternative Belarusian dialectology en_US
dc.type Book en_US
dc.rights.holder Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited.

Szukaj w iReteslawie


Przeglądaj

Moje konto