iReteslaw

Bibliografie české lingvistiky v číslech a v kontextu srbocharvátsko-českých vztahů

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Kubešová Pensdorfová, Olga
dc.contributor.author Papcunová, Jana
dc.date.accessioned 2018-08-18T10:15:56Z
dc.date.available 2018-08-18T10:15:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/619
dc.description.abstract Rozszerzony abstrakt referatu przygotowanego na posiedzenie bloku tematycznego Komisji Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów nt. "Bibliografia językoznawstwa slawistycznego w przestrzeni cyfrowej" podczas XVI Międzynarodowego Kongresu Slawistów (Belgrad, 20-27.08.2018).
dc.subject bibliografia
dc.subject bibliography en_US
dc.subject Czechy
dc.subject Czech Republic en_US
dc.subject językoznawstwo
dc.subject linguistics en_US
dc.subject baza danych
dc.subject database en_US
dc.subject system informacyjno-wyszukiwawczy
dc.subject information retrieval system en_US
dc.title Bibliografie české lingvistiky v číslech a v kontextu srbocharvátsko-českých vztahů
dc.type Other en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w iReteslawie


Przeglądaj

Moje konto