iReteslaw

Konfrontacja językowa polskich i ukraińskich jednostek frazeologicznych na przykładzie materiału z „Leksykonu aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej”

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Szukaj w iReteslawie


Przeglądaj

Moje konto