iReteslaw

Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim. Tom 1

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Sosnowski, Wojciech
dc.contributor.author Kisiel, Anna
dc.contributor.author Koseska-Toszewa, Violetta
dc.date.accessioned 2017-04-20T10:27:30Z
dc.date.available 2017-04-20T10:27:30Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-83-64031-55-7
dc.identifier.isbn 978-83-64031-54-0
dc.identifier.uri http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/55
dc.description.abstract Niniejszy „Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim” jest pierwszym polskim leksykonem, prezentującym odpowiedniości semantyczne w trzech największych językach słowiańskich, z grupy zachodniej (polski), południowej (bułgarski) i wschodniej (rosyjski). Leksykon uwzględnia najnowsze zjawiska i dziedziny życia społecznego. Jego zaletą jest to, że poza leksyką ogólną znalazły się w nim też neologizmy, wyrazy trudne i częstokroć nieposiadające pełnej ekwiwalencji, a odzwierciedlające kulturę danego narodu (realogizmy). Słownik opatrzony jest najnowszej generacji klasyfikatorami semantycznymi i składniowymi, będącymi wynikiem wieloletniej pracy polskich slawistów w dziedzinie aspektologii i semantyki. Innowacyjność dzieła polega na możliwości dołączania dowolnej liczby leksykonów innych języków (nie tylko słowiańskich). Ze względu na zastosowane nowoczesne rozwiązania metodologiczne niniejsza publikacja może stanowić podstawę innych współczesnych prac leksykograficznych. pl
dc.description.abstract “The Dictionary of Semantic Equivalents in Polish, Bulgarian and Russian” is Polish language’s first lexicon presenting semantic equivalents in three biggest Slavic languages from the western (Polish), southern (Bulgarian) and eastern (Russian) subgroups. The dictionary accounts for most recent phenomena and areas of social life. Apart from general lexis, it also features neologisms, including words that are difficult and often lack full equivalents but reflect the culture of the given nation (realogisms). The dictionary is equipped with semantic and syntactic qualifiers of the newest generation, which are the result of many years of work by Polish Slavic philologists in the field of aspectology and semantics. The innovative character of the dictionary lies in the possibility of supplementing it with lexicons of other (not only Slavic) languages. Owing to its use of the newest methodologies, this dictionary can serve as a basis for other modern lexicographical projects. en
dc.description.sponsorship Uniwersytet Warszawski pl
dc.language.iso pl
dc.language.iso ru
dc.language.iso bg
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.rights This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject Polish language en_US
dc.subject Bulgarian language en_US
dc.subject Russian language en_US
dc.subject dictionary en_US
dc.subject translation en_US
dc.subject corpus linguistics en_US
dc.title Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim. Tom 1 en_US
dc.title.alternative The Dictionary of Semantic Equivalents in Polish, Bulgarian and Russian. Vol. 1 en_US
dc.type Book en_US
dc.rights.holder Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.rights.holder Sosnowski, Wojciech
dc.rights.holder Kisiel, Anna
dc.rights.holder Koseska-Toszewa, Violetta


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited.

Szukaj w iReteslawie


Przeglądaj

Moje konto