iReteslaw

Языковые средства персуазивной коммуникации в предвыборном политическом дискурсе (на материале предвыборных кампаний в россии и сша 2007—2008 гг.)

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Szukaj w iReteslawie


Przeglądaj

Moje konto