iReteslaw

Некоторые стилистико>синтаксические приемы расширения и усложнения немецкоязычного рекламного предложе ния при переводе на русский язык

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Szukaj w iReteslawie


Przeglądaj

Moje konto