iReteslaw

Субстантивные (квази)деминутивы, образованные от русских и польских nomina abstracta с интернациональными аффиксами

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Szukaj w iReteslawie


Przeglądaj

Moje konto