iReteslaw

ROLA SŁOWOTWÓRSTWA W SŁOWIAŃSKIEJ TERMINOLOGII JĘZYKOZNAWCZEJ (NA MATERIALE JĘZYKA POLSKIEGO, CZESKIEGO I ROSYJSKIEGO)

Show simple item record

dc.contributor.author Rudnik-Karwatowa, Zofia
dc.date.accessioned 2018-01-20T15:08:56Z
dc.date.available 2018-01-20T15:08:56Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/360
dc.description.abstract Celem pracy jest ukazanie roli słowotwórstwa w tworzeniu nowych terminów językoznawczych i porządkowaniu istniejącej słowiańskiej terminologii językoznawczej . W badaniu wykorzystano korpus reprezentatywnych tekstów językoznawczych w języku polskim, czeskim i rosyjskim z ostatnich 30 lat, uzupełniony o źródła leksyko- graficzne. Analiza wykazała, że w słowiańskiej terminologii językoznawczej występują wspólne tendencje, które przybrały na sile w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Odnotowano wzrost aktywności słowotwórstwa, związany z wykorzystaniem mechanizmów słowotwórczych zwiększających efektywność systemów terminologii językoznawczej. Procesy te cechuje internacjonalizacja i systemowość w organizacji wewnętrznej terminów. Ich dynamika jest niejednakowa w różnych dyscyplinach, subdyscyplinach i koncepcjach językoznawczych. Obserwuje się także różnice terminologiczne między językami związane z narodową tradycją terminologiczną, preferencjami słowotwórczymi i uregulowaniami normatywnymi.
dc.publisher Филолошки факултет Универзитета у Београду
dc.subject terminologia językoznawcza
dc.subject język rosyjski
dc.subject język polski
dc.subject język czeski
dc.subject słowotwórstwo
dc.subject linguistic terminology en_US
dc.subject Russian language en_US
dc.subject Polish language en_US
dc.subject Czech language en_US
dc.subject word formation en_US
dc.title ROLA SŁOWOTWÓRSTWA W SŁOWIAŃSKIEJ TERMINOLOGII JĘZYKOZNAWCZEJ (NA MATERIALE JĘZYKA POLSKIEGO, CZESKIEGO I ROSYJSKIEGO)
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Browse

My Account