iReteslaw – online repository of texts in the field of Slavic studies

The repository was established at the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences with the organisational support of the Slavic Foundation

Unique, specialized repository of doctoral theses, their abstracts, reviews and preprints of scientific papers in the field of world-Slavic linguistics and related fields serves the dissemination and popularisation of scientific papers, and thus facilitates the exchange of scientific ideas between researchers in different centres and countries. The project's goal is also the dissemination of knowledge in the field of Slavic linguistics and related fields among non-specialists and people outside the scientific community and academia. The repository is conceived as an innovative, comparative and interdisciplinary source of texts with extensive bibliographic descriptions. iReteslaw is a thematic repository, which distinguishes it from institutional repositories. As a result, the content and scope of the database is wider than it is in traditional repositories, limited to the publications of a given scientific institution.

All the items are made available in Open Access under the CC BY 3.0 PL license. Consequently, they can be obtained free of charge by all users, including institutions. Users may read, download, copy, distribute, print and search the full text of each volume, as well as publish link to it, without seeking permission from either the publisher or the author(s).

Project co-financed by the Ministry of Science and Higher Education.

Communities in iReteslaw

Recently Added

 • Stramljič Breznik, Irena (ur.) (Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti; 2015)
  Monografia poświęcona jest wąskiej kategorii słowotwórczej: zdrobnieniom. Deminutywność jest kategorią semantyczno-słowotwórczą, która w językach słowiańskich jest wyrażana najczęściej morfologicznie, w językach niesłowiańskich ...
 • Masłowska, Ewa; Pazio-Wlazłowska, Dorota (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego; 2016)
  "Monografia otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania pojęcia [duszy] w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało ono na przestrzeni wieków. (…) Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i ...
 • Sosnowski, Wojciech; Kisiel, Anna; Koseska-Toszewa, Violetta (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2016)
  Niniejszy „Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim” jest pierwszym polskim leksykonem, prezentującym odpowiedniości semantyczne w trzech największych językach słowiańskich, z grupy ...
 • Koriakowcewa, Elena (red.) (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej Lingwistyki Stosowanej, Międzynarodowy Komitet Slawistów, Komisja Słowotwórcza; 2010)
  Prezentowany tom powstał w ramach projektu naukowego "Słowiańskie słowotwórstwo porównawcze", zainicjowanego przez Komisję Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistwów na jej konferencji w Sofii w roku 2007.
 • Godlewski, Grzegorz; Roszak, Joanna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; 2016)
  "Na Lubelszczyźnie słowem-kluczem staje się graniczność: znajdujemy się przy Białorusi i Ukrainie, między Wisłą a Bugiem. Różnorodność tego obszaru (m.in. wpisane w jego krajobraz cerkwie, synagogi, ślady Ormian i Tatarów) ...

View more